آیندهداننده دانش نگاهش به آینده است
از این رو سرورش فزاینده است
هر آن کس که تدبیر آینده کرد
سرش برفراز و کام پاینده است

۱ نظر:

Amir گفت...

پوریا جان از خواندن اشعار جدیدت لذت بردیم ما را از خودت بی خبر نگذار.