سکوت سخن

مینویسم نه برای تو، برای خویشتن
واژگانم چون سرودی زیر لب از بهر تن
با تو میگویم کلام را، خود مانم در عجب
از چرایی بیانم، از سکوت این سخن

هیچ نظری موجود نیست: