ضربدر قرمز

آن ضربدر قرمز که به کنج صفحه ی توست
لطفی زخدا هست یقینا به تو ای یار
وآن دم که گرفتار وب هستی و شدی سست
بر آن کلیک کن که رهد کله ات از دار
این شاعر شوریده کنون دست ز وب شست
بر او نکنید عیب که خودت دل بده بر کار
این شعر بگفتم که به «فیس بوک» کنم پست
زان پس بروم من خداوند نگهدار

هیچ نظری موجود نیست: