مشکلات ناشی از افراد مشکل گشا

پزشکان را همه به عنوان افرادی میشناسند که هدفشان «درمان» مشکلات مردم است. دست کم تا این اواخر این طور بود. چون چند وقتی است که نظریه هایی مطرح شده مبنی بر این که پزشکان با کاهش بیماری های واقعی، اقدام به بیماری سازی کرده اند. البته این تنها مورد نیست. چند وقت پیش داشتم فکر میکردم، چه طور است که هر از گاهی یک ویروس رایانه ای تازه پیدا میشود. سازندگان ویروس ها میتوانند افراد بیمار و مردم آزار باشند، اما بیشترین نفع را این وسط شرکت های سازنده ضد ویروس کسب میکنند؛ که این امر مساله را کمی مشکوک میکند. این شرکت ها هم توانایی ایجاد ویروس و هم انگیزه اش را دارند.

نتیجه این که هر وقت در جامعه ای، نیاز به کمک کردن و خیر رساندن پیدا شد، اتفاق خوشایندی نیست. چون آن چه مسلم است وجود یک نقص در جامعه است که منجر به ایجاد آن نیاز شده و البته در بدبینانه ترین حالت، افراد مشکل گشا، ممکن است خودشان در ایجاد مشکل نقش داشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست: