ارشاد نکن!

در ناتینگهام شماره تلفنی برای دانشجویان به صورت 24 ساعته وجود دارد که اگر کسی احساس افسردگی کرد و دلش میخواست با کسی درد دل کند، بتواند به صورت ناشناس به آن شماره تلفن کرده و حرف بزند. در تبلیغ این شماره، دیدم که نوشته: «ما فقط گوش میدهیم، ارشاد نمیکنیم!».

جمله خیلی خوبی است. کسی که درد دل میکند، نصیحت نمیخواهد، گوش شنوا میخواهد. اما من همیشه این را یادم میرود. امروز هم یکی سر دلش را برایم باز کرد، دوباره یادم رفت و شروع به ارائه کردن راه حل نمودم. به قول اریک برن، امان از دست این والد درون.

۲ نظر:

نمک گفت...

اما من گاهی بسیار نیاز به ارشاد دارم همشهری عزیز !!!

پوریا گفت...

من دارم سعی میکنم از ارشاد کردن بی موقع خودم را بازدارم، اما جنابعالی هر وقت نیاز به ارشاد داشتی در خدمتم!