خیالت راحت نباشد!

نگرانی احساس خوبی نیست. بنابراین ما خوشحال میشویم اگر کسی که بهش اعتماد داریم مثلا یک پزشک، به ما بگوید: «چیزی نیست؛ خیالت راحت باشد». اما این احساس خوب ممکن است سرانجامی تلخ داشته باشد، اگر بعدها معلوم شود چیزی وجود داشته است، ولی به دلیل آسوده شدن نابه‌جای خیال، راهی نیافته ایم و کاری نکرده ایم و آن چیز کوچک تبدیل به یک دردسر بزرگ شده است.

گاهی هم کسی که انسان را گمراه میکند و به او آرامش خاطر نابه‌جا می‌دهد، هیچ کس نیست جز خود آدم. انسانی که شهامت روبه‌رو شدن با موارد نگران‌کننده را نداشته باشد، ممکن است به کار‌های بی‌فایده، ولی آرامش‌بخش گرایش پیدا کند.

هیچ نظری موجود نیست: